Reglement viswedstrijd Club Het Loze vissertje 2018 :

 Vorige pagina

 

Art. 101.     Er wordt gevist met één hengel.
Art. 102.    Een enkele haak, max. vaste hengel 10 meters. Max. 5 meters lijn van top tot haak.
Art. 103.    Gekleurde maden zijn verboden, en GEEN amorce is toegestaan.
Art. 104.    Het klaarhouden van meerdere reservehengels is toegestaan, werphengels zijn verboden alsook molens of reels.
Art. 105.    Max. 2kg droog voer en max. 2kg natte leem.
Art. 106.    Nylon leefnet verplicht. (leefnet moet minstens 3 meters zijn ).
Art. 107.    Katapult, cuppen of voerbuis toegestaan.
Art. 108.    Signalen: 1ste signaal voederen en vissen, 2de signaal einde wedstrijd. Gepikkelde vis tijdens signaal telt mee.
Art. 109.    Bijvoeren mag.
Art. 110.    Weging van de vangst gebeurt onmiddellijk na afloop van de wedstrijd. (bij gelijke gewicht telt het laagste plaatsnummer).
Art. 111.    Wie 1ste is, krijgt 1 punt; 2de 2 punten enzo… De kampioen is diegene met het minste punten over de 4 beste wedstrijden.
Art. 112.    Bij gelijke stand van de punten telt het gewicht van de 4 beste wedstrijden.
Art. 113.    Inschrijving is geldig mits betaling, bij Het Loze vissertje. max. 35 personen.
Art. 114.    Inschrijvingsgeld € 5 Per persoon.
Art. 115.    1 op 2 heeft prijs. (Waardebons kan afgehaald worden tot 31 dec.).
Art. 116.    Plaatstrekking aan de visvijver, (1 uur 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd).
Art. 117.    De KONING is, wie het meeste gewicht heeft op de Koningsvissing. (bij gelijke gewicht telt het laagste plaatsnummer ). De kampioen kan ook KONING zijn. Moet aanwezig zijn op de prijs uitdeling .
Art. 118.    Er moet recht in lijn van de visplateau gevist worden.
Art. 119.    Verplicht een onthaker te gebruiken, de vis niet in de kieuwen nemen.
Art. 120.    Een misplaatste vis mag niet terug uit het water genomen of geschept worden.
Art. 121.    Voor het aanvangen van de wedstrijden worden onwillekeurige nummers gelood en onderworpen aan een controle. Controle tijdens de wedstrijden is toegestaan.
Art. 122.    Bij het verlaten van de visplaats, haak uit het water halen. !!